Однією з основних гігієнічних вимог до дитячих меблів є обов'язкова відповідність їх розмірів зросту та пропорціям тіла дитини. Це сприяє гармонійному фізичному розвитку дитини, формуванню у неї правильної постави, збереженню працездатності, а також профілактиці порушень зору та опорно-рухового апарату

Галина Єременко,

провідний науковий співробітник

Інституту гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України,

канд. мед. наук

Наталя Яцковська,

завідувачка лабораторії

Інституту гігієни медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України,

канд. мед. наук

 

Гігієнічні вимоги до шкільних меблів

 

Оснащення навчальних закладів столами, партами і стільцями, розмір яких відповідає зросту дитини, раціональне використання таких меблів має важливе значення як для формування кістково-м'язового і зорового апарату учнів, так і для підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Порушення опорно-рухового апарату дітей шкільного віку через несформованість правильної постави, які ще з XIX ст. віднесено до шкільних хвороб, поширені й сьогодні. Протягом останніх років спостерігається неухильне зростання функціональних відхилень та патологічних станів опорно-рухового апарату школярів. Зокрема, від початку до закінчення навчання у школі кількість порушень постави в учнів зростає уп'ятеро.

Постава є інтегральною характеристикою стану організму і відображає результат комплексного впливу спадкоємних і соціально-гігієнічних чинників. На її формування негативно впливають недосконалі шкільні меблі, надмірна вага ранців з підручниками, недостатня фізична активність школярів, статична робоча поза.

Організація навчального процесу в сучасній школі потребує заходів, спрямованих на профілактику та корекцію порушень опорно-рухового апарату учнів:

-       добір меблів відповідно до зросту учнів;

-       контроль за робочою позою учнів під час уроків;

-       контроль за вагою ранця із щоденним навчальним комплектом;

-       проведення фізкультхвилинок на уроках;

-       включення до занять з фізичної культури вправ для формування правильної постави та профілактики плоскостопості.

 

Нормативні вимоги до шкільних меблів

Для визначення відповідності шкільних меблів зросту учнів слід керуватися чинними в Україні нормативними документами ДСТУ рrЕN 1729-1: 2004 Стільці та столи для навчальних закладів; ДСанПіН 5.5.2.008-01 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

 

У табл. 1 подано розмірну сітку стільців для обладнання класних кімнат навчальних закладів відповідно до зросту учнів.

 

Розміри, кути, розмірна сітка та кольорове маркування стільців у школі повинні відповідати даним, наведеним у табл. 1.

 

Розмірна сітка столів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів наведена в табл. 2. Стільниця має бути горизонтальною.

Таблиця 1

Розмірна сітка стільців з нахилами сидіння 5

 

Параметр

 

 

Розмір меблів

0

1

2

3

4

5

6

7

Підколінний діапазон (без взуття), мм

200-250

250-280

280-315

315-355

355-405

405-435

435-485

485+

Діапазон зросту (без взуття), мм

800-950

930-1160

1080-1210

1190-1420

1330-1590

1460-1765

1590-1880

1740-2070

Висота сидіння 10 мм

210

260

310

350

380

430

460

510

Ефективна глибина сидіння) "10 (0-2) 20 (3-7), мм

225

250

270

300

340

380

420

460

Мінімальна ширина сидіння, мм

210

240

280

320

340

360

380

400

Мінімальна глибина поверхні сидіння, мм

Фактичний

20

Фактичний 20

Фактичний 20

Фактичний 30

Фактичний 30

Фактичний 30

Фактичний 30

Фактичний 30

Мінімальна висота спинки, мм

100

100

100

100

100

100

100

100

Мінімальна ширина спинки,

-

210

250

270

270

300

330

360

Мінімальний горизонтальний радіус спинки, мм

-

300

300

300

300

300

300

300

Кут нахилу спинки, градус

-

від 95 до 110

від 95 до 110

від 95 до 110

від 95 до 110

від 95 до 110

від 95 до 110

від 95 до 110

Колір маркування

Білий

Жовтогарячий

Фіолетовий

Жовтий

Червоний

Зелений

Синій

Коричневий
 

Таблиця 2

Розмірна сітка столів для використання із стільцями з нахилами сидіння 5

 

Параметри

 

 

Розмір меблів

0

1

2

3

4

5

6

7

Підколінний діапазон (без взуття), мм

200-250

250-280

280-315

315-

355

355-

405

405-

435

435-485

485+

Діапазон зросту (без взуття), мм

800-950

930-1160

1080-1210

1190-1420

1330-1590

1460-1765

1590-1880

1740-2070

Висота, вища точки, 10, мм

400

460

530

590

640

710

760

820

Мінімальна глибина стільниці, мм

-

5001)

5001)

5001)

500

500

500

500

Мінімальна довжина стільниці, на людину, мм

-

6002)

6002)

6002)

6002)

600

600

600

Мінімальна горизонтальна відстань між опорами конструкції (на одного учня), мм

-

5003)

5003)

5003)

5003)

500

500

500

Колір маркування

Білий

Жовтогарячий

Фіолетовий

Жовтий

Червоний

Зелений

Синій

Коричневий

 

 

 


1) Може бути зменшений до 400 мм (тільки коли передбачено навчальними умовами)

2) Може бути зменшений до 550 мм (тільки коли передбачено навчальними умовами)

3) Може бути зменшений до 450 мм (тільки коли передбачено навчальними умовами)

Парти, столи і стільці, виготовлені відповідно до ДСТУ, повинні мати виробниче маркування і містити інформацію про стандартні розміри, а також кольорову позначку.

На нижню поверхню кришки стола і сидіння стільця має бути нанесено відповідне маркування у вигляді дробу, в якому у чисельнику вказано визначення групи меблів, а у знаменнику діапазон зросту учнів, для яких призначено меблі.

(Група меблів)

 
 


(Зріст дитини, см)

 
Наприклад,

 

 

Кольорове маркування меблів наноситься з обох сторін стола (парти), стільця у вигляді кола діаметром 25 мм або горизонтальної смуги 20 мм завширшки. Ця смуга має бути помітною у проході між рядами.

У кожному класі збоку біля дверей рекомендується мати кольорову мірну лінійку, на якій відповідно до груп меблів треба нанести кольорові смуги. Наприклад, жовтогаряча на висоті 93-116см від підлоги, фіолетова на висоті 108-121 см тощо.

У кожному класі, особливо в початковій школі, має бути не менше трьох груп меблів.

 

На заняттях з використанням персональних комп'ютерів підтримка раціональної робочої пози забезпечується конструкцією робочого стільця (крісла), яка дозволяє змінити позу, аби зменшити статичне напруження м'язів шийно-плечової області і спини. Робочий стілець (крісло) має бути підйомно-поворотним. Висота й кути нахилу сидіння і спинки, а також відстань спинки від переднього краю сидіння повинні легко регулюватися і надійно фіксуватися. Засоби регулювання на меблях мають бути легкодоступні учневі, не спрацьовувати автоматично і не травмувати дітей. Крім того, вони не повинні потребувати застосування надмірної сили або спеціальних інструментів.

 

Розміщення меблів у навчальних приміщеннях

Меблі у навчальних приміщеннях зазвичай треба розміщувати у три ряди, але можливі варіанти з дво- або однорядним (блокованим) розташуванням столів.

Обладнуючи навчальні приміщення, слід дотримуватися таких розмірів проходів і відстаней:

-        між рядами двомісних столів не менше 60см;

-        між рядами столів і зовнішньою поздовжньою стіною не менше 50-70см;

-        між рядами столів і внутрішньою поздовжньою стіною (перегородкою) або між шафами, які стоять уздовж цієї стіни, не менше 50-70см;

-        від останніх столів до стіни (перегородки), що протилежна класній дошці, не менше 70см, від зовнішньої стіни не менше 100см;

-        від першої парти до навчальної дошки 240-270см;

-        від останньої парти до навчальної дошки 860см;

-        висота нижнього краю навчальної дошки над підлогою 80-90см.

Кут видимості дошки (від краю дошки довжиною Зм до середини крайнього місця учня за переднім столом) має становити не менше 35 для учнів середнього та старшого шкільного віку не менше 45 для шести-семирічних школярів.

Якщо виникають труднощі з добору меблів, краще посадити учня за стіл (парту) більшого розміру, ніж меншого. Розсаджувати учнів треба з урахуванням стану їхнього здоров'я зору, слуху, опорно-рухового апарату, а також схильності до простудних захворювань.

 

Парти, столи, стільці розставляються у класі за номерами: менші ближче до навчальної дошки, більші далі. Для дітей зі зниженою гостротою зору і слуху парти, незалежно від їх розміру, розташовуються попереду. Учні, які користуються окулярами, при достатній корекції гостроти зору можуть сидіти у будь-якому ряду.

 

У навчальних приміщеннях заборонено використовувати табуретки або лавки замість стільців.

 

Контроль за робочою позою учня

З перших днів навчання необхідно приділяти увагу формуванню правильної пози першокласників під час занять, навчати дітей найпростішим способам контролю своєї робочої пози як у школі, так і вдома. Педагогам, медичним працівникам, батькам, особливо в початкових класах, слід наполегливо коригувати робочу позу учнів.

Слід пам'ятати, що коли учень, виконуючи письмові роботи, дуже нахиляється, це значно збільшує навантаження на м'язи спини, при цьому збільшується частота серцевих скорочень, зменшується амплітуда дихальних рухів, а також відстань від очей до зошита. Для збереження рівноваги в такому положенні учень спирається грудьми на поверхню стола, що ще більше ускладнює роботу внутрішніх органів. Отже, контроль за правильною позою відіграє важливу роль у профілактиці порушень опорно-рухового апарату та зору.

Це основні гігієнічні вимоги до шкільних меблів, дотримання яких є обов'язковою умовою збереження здоров'я дітей у загальноосвітніх навчальних закладах.

 

Практика управління закладом освіти

№3 2007